Ubezpieczenia dla firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z zagrożeniami na różnych płaszczyznach. Warto więc zadbać o swoja firmę i zainteresować się ubezpieczeniem idealnie skrojonym do prowadzonej działalności.

W naszej ofercie znajdują się różne warianty ubezpieczeń, różniące się przede wszystkim zakresem ubezpieczenia.  Wyróżnić można 4 zasadnicze filary.

 

Ubezpieczenie przed skutkami pożarów i zdarzeń losowych

Nawet najlepiej przeprowadzona kontrola w zakresie BHP nie stanowi idealnego zabezpieczenia przed wystąpieniem pożaru. Przyczyn powstania zarzewia ognia może być wiele – zwarcie instalacji elektrycznej, przypadkowe zaprószenie ognia, podpalenie, bądź też nieszczęśliwy wypadek. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, stanowiąc ogromne zagrożenie dla życia ludzkiego jak i mienia. Ochrona ubezpieczeniowa nie zapobiegnie powstawaniu pożaru, jednakże pozwoli zminimalizować jego skutki. Szybka wypłata ubezpieczenia po przeprowadzeniu postępowania szkodowego pozwoli na maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie napraw i prób wznowienia działalności. Analogicznie wygląda w przypadku innych zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić prowadzenie działalności.

Ubezpieczenie od kradzieży

Kradzieże są zjawiskiem, które dotyka niemalże wszystkie firmy, zarówno te małe jak i te duże. Niezależnie od tego, czy kradzieży dopuszcza się klient, pracownik czy też osoba niezwiązana z firmą, powoduje to straty firmy, częstokroć o sporej wartości. Ubezpieczenie od kradzieży może być rozbudowane  nie tylko o  sam zabór mienia, lecz także rabunek, akt wandalizmu,

Ochrona ubezpieczeniowa pokrywa nie tylko szkody w zakresie skradzionych przedmiotów, lecz także koszty zabezpieczeń, które zostały zniszczone podczas zdarzenia.

Ochronie może podlegać nie tylko wyposażenie firmy, lecz także mienie osób trzecich (np. pracowników), rzeczy osobiste, środki pieniężne i środki płatnicze, gotówka, dzieła sztuki, przedmioty wartościowe. Dokładny zakres ubezpieczenia wynikać będzie jednakże z zakresu konkretnej oferty.

OC od odpowiedzialności zawodowej

OC od odpowiedzialności zawodowej jest przydatne w niemalże każdej branży. Pozwala chronić nas przed następstwami różnego rodzaju zdarzeń, na które mieliśmy mniejszy lub większy wpływ, jednakże to na nas ciążył jakiś szczególny obowiązek. Mowa tu chociażby o takich sytuacjach jak zalanie,  wprowadzanie wadliwego produktów do obrotu, spowodowanie zniszczeń w wynajmowanych biurach lub obiektach produkcyjnych bądź też magazynach.

Pozostały zakres ubezpieczenia

W ramach pozostałego zakresu ubezpieczeń mogą znajdować się dziesiątki innych ryzyk, na które zakłady ubezpieczeń są przygotowane. W większości są to rozwiązania przygotowywane pod konkretne profesje, wymagające szczególnych rozwiązań, mogących zagwarantować możliwie najszerszą ochronę. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany w sposób indywidualny.