Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie są tą grupą ubezpieczeń, o której powinien pamiętać każdy z nas. Ubezpieczenia na życie chronią naszą przyszłość przed następstwem nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak choroba, utrata bliskiej osoby, jak również powstanie urazów, hospitalizacji, konieczności przeprowadzenia zabiegów operacyjnych, nie wykluczając w tym również specjalistycznego leczenia.

Co najczęściej obejmuje ubezpieczenie na życie?

Lista zdarzeń, które są uwzględnione przez zakłady ubezpieczeniowe, jest bardzo długa, różni się jednak w poszczególnych zakładach występowaniem w poszczególnych pakietach.

Do najczęstszych zdarzeń możemy zaliczyć:

 • urodzenie się dziecka
 • zgon dziecka
 • ciężkie zachorowanie dziecka
 • zgon ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka ubezpieczonego
 • zgon rodzica osoby ubezpieczonej lub rodzica współmałżonka osoby ubezpieczonej
 • ciężkie zachorowanie (np. zawał, udar, choroba nowotworowa)
 • leczenie specjalistyczne (np. chemioterapia)
 • zabiegi operacyjne
 • doznanie uszczerbku na zdrowiu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pobyt w szpitalu
 • medyczny assistance

Nasza oferta ubezpieczeń na życie

Posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń na życie. Dopasowujemy ją do indywidualnych potrzeb każdego klienta, jak również ryzyk, przed którymi klient chce się uchronić. Doradzamy i pomagamy wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne, w pełni spełniające oczekiwania klientów, zabezpieczające ich na ewentualności, których się najbardziej obawiają.

Doradzamy w szerokim zakresie, tłumaczymy dokładnie wszelkie niuanse związane z ofertami. Dzięki temu klient ma wiedzę, czym jest dany produkt ubezpieczeniowy, jaki jest jego zakres, jakie wykluczenia są przeszkodą do uzyskania świadczenia, jak również wskazujemy rozwiązania najlepsze.